Kushtetuta e Shqip?ris?

Programi i Transparenc?s

Simbolet Komb?tare

lpl夏季赛是bo几

3 hours ago

Ilir Meta

Sot ?sht? nj? dit? e r?nd?sishme, Dita Nd?rkomb?tare e Librit.

Por fatkeq?sisht ka disa “pseudo-intelektual?” dhe “pseudo-ekspert?”, t? cil?t jo vet?m kan? harruar t? lexojn? libra, por as duan t? lexojn? e t? kuptojn? vendime t? thjeshta, por tep?r t? r?nd?sishme p?r jet?n dhe sigurin? e t? gjith? qytetar?ve n? k?to momente t? v?shtira pandemie.

Sinqerisht u sugjeroj t? thellohen dhe t? lexojn? variantin final t? miratuar nga Kuvendi pas ndryshimeve thelb?sore t? propozuara publikisht nga Presidenti i Republik?s.

Dhe meq?n?se jan? kaq t? brengosur p?r cenimin e t? drejtave t? njeriut, po citoj vet?m dy nene, t? nj? vendi q? e kam p?r zem?r si kampion t? demokracis?, t? drejtave t? njeriut dhe q? shpiku institucionin e Ombudsmanit (Avokatit t? Popullit), si Danimarka:

? Article 192
(2) If the disease is of such a nature that, under the law, it shall be liable to public treatment or at the time of the committing of the act it is in fact being so treated, or if special measures have been taken against its introduction into the state, the penalty shall be imprisonment for any term not exceeding six years.

? Neni 192
2. N?se s?mundja ?sht? e till? q?, sipas ligjit, plot?son kushtet p?r trajtim nga sh?ndeti publik ose n? koh?n kur kryhet vepra po trajtohet si e till?, ose n?se masa t? ve?anta jan? marr? nga shteti kund?r s?mundjes, d?nimi ?sht? burgim deri n? 6 vjet.

? Article 252
(1) Any person who, for the purpose of gain, or who purely wantonly or in any similar reckless manner, exposes the life or physical ability of others to impending danger shall be liable to imprisonment for any term not exceeding eight years.

? Neni 252
1. Personi i cili, p?r q?llime p?rfitimi, ose me dashje ose p?r shkak t? nj? neglizhence t? ngjashme, v? n? rrezik k?rc?nues jet?n apo aft?sin? fizike t? t? tjer?ve, d?nohet me burgim deri n? 8 vjet.

Pra t? dashur “armiq” t? librit, megjith?se leximi i librit ?sht? nj? mundim shum? i madh p?r ju, besoj se k?to dy rreshta do gjeni koh? t’i lexoni.

Me p?rgjegjshm?ri t? plot? dhe me koherenc?n e p?rhershme jo vet?m e mbrojta Kushtetut?n, por edhe zgjidh?m boshll?kun, q? kishte Kodi Penal p?r ata q? donin t? p?rdornin pandemin? kund?r sh?ndetit t? qytetar?ve, duke vendosur p?r k?t? ??shtje madhore nj? standard si t? Danimark?s.

Ah sikur t? kishim n? ?do fush? standarde t? tilla….
... See MoreSee Less

View on Facebook

Dear "enemies" of the book, although reading a book is a huge effort for you, I believe that you will find the time to read these two lines.

2
lpl夏季赛是bo几 | 下一页